เกี่ยวกับเรา

                             สถานีตำรวจภูธรหนองรี  สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.๒๔๙๖ อาคารที่ทำการเดิมเป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น แต่เดิมเป็น สถานีย่อยขึ้นอยู่กับสถานีตำรวจภูธรบ่อพลอย   มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ชั้นประทวนเป็นหัวหน้า   และ ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๒๐  มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้า  อำนาจการสอบสวนขึ้นอยู่กับ สถานีตำรวจภูธรบ่อพลอย
เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๐ 

                            สถานีตำรวจภูธรหนองรี มีอำนาจการสอบสวนได้เอง โดยมีสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ มีเขตอำนาจการสอบสวน  ๕ ตำบล  คือ  ตำบลหนองรี , ตำบลหนองกร่าง, ตำบลหนองปรือ, ตำบลหนองปลาไหล และ ตำบลสมเด็จเจริญ

                            ปี พ.ศ.๒๕๓๖  ได้มีการยกฐานะ ตำบลหนองปรือ เป็นกิ่งอำเภอ และมีการแยกตั้ง สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ ขึ้น จึงได้แยก ตำบลหนองปรือ, ตำบลหนองปลาไหล และตำบลสมเด็จเจริญ ไปขึ้นอยู่กับ สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ  ส่วน สถานีตำรวจภูธรหนองรี ได้เพิ่ม ตำบลหลุมรัง เข้ามาอยู่ในเขตรับผิดชอบ จึงทำให้ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๓ ตำบล คือ ๑.ตำบลหนองรี ๒. ตำบลหนองกร่าง    ๓. ตำบลหลุมรัง  กระทั่งปัจจุบัน

                         พ.ศ.๒๕๔๕  ยกฐานะ ให้มีรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ

                         พ.ศ.๒๕๔๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ซึ่งใช้เป็นอาคารที่ทำการในปัจจุบัน

                         พ.ศ.๒๕๕๐   ปรับตำแหน่ง ให้มีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ

                         พ.ศ.๒๕๕๔  ยกฐานะ ให้มีผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ